Doradztwo
i Biznes Konsulting
Eksport – Import
Logistyka
Transport towarów
na terytorium UE
Handel krajowy
i międzynarodowy
Transport owoców
Transport mleka

Logistyka Transport Spedycja

Logistyka Transport Spedycja

Współpracujemy z wiodącymi w tej części Europy spedytorami intermodalnymi, gwarantujemy płynność działalności i bieżące wywiązywanie się z własnych zobowiązań biznesowych.

  • Kompleksowa logistyczna obsługa eksportu, importu
  • Organizacja usług celnych
  • Organizacja usług centrów logistycznych
  • Organizacja usług terminali po załadunku, wyładunku, przeładunku towarów,
  • Transport samochodowy i kolejowy
  • Transport chłodniczy -18°C
  • Transport morski, Ref-Con

Zapraszamy do współpracy, zachęcamy do dialogu.

© 2010 Intellect Management Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl